HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Propisi, 26. veljače 2016.
Informativna lista ponude kredita u domaćoj valuti za potrošače

Supervizija, 26. veljače 2016.
Informacija o inicijalnom utvrđivanju ostalih sistemski važnih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj

Platni promet, 25. veljače 2016.
Izvješća o podacima platnog prometa - statistika - od 1. siječnja 2014.

Okončana savjetovanja, 25. veljače 2016.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

Suradnja s MMF-om, 24. veljače 2016.
Izjava nakon završetka posjeta Misije MMF-a Republici Hrvatskoj

Monetarna politika, 22. veljače 2016.
Redovita obratna repo aukcija

Supervizija, 19. veljače 2016.
Troškovi izvora financiranja banaka

Propisi, 17. veljače 2016.
Odluka o općim uvjetima kupnje i prodaje deviza radi intervencije na deviznom tržištu

Priopćenje za javnost, 16. veljače 2016.
Na prvoj strukturnoj repo aukciji HNB-a plasirano ukupno 565 milijuna kuna

Monetarna politika, 16. veljače 2016.
Strukturna obratna repo aukcija

Publikacije, 15. veljače 2016.
Standardni prezentacijski format (1.tr.2016.)

Monetarna politika, 15. veljače 2016.
Redovita obratna repo aukcija

Publikacije, 12. veljače 2016.
Bilten br. 221

Monetarna politika, 10. veljače 2016.
Redovita obratna repo aukcija

Monetarna politika, 9. veljače 2016.
Lista prihvatljivoga kolaterala – za transakcije sklopljene od 15. veljače 2016.

Publikacije, 5. veljače 2016.
Informacija o gospodarskim kretanjima - veljača 2016.

Publikacije, 5. veljače 2016.
Financijska stabilnost br. 16

Propisi, 5. veljače 2016.
Regulatorni tehnički standardi
Provedbeni tehnički standardi
Uredbe

Priopćenje za javnost, 3. veljače 2016.
Sjednica Savjeta HNB-a: Nastavljaju se povoljna gospodarska kretanja

Monetarna politika, 3. veljače 2016.
Redovita obratna repo aukcija

Propisi, 2. veljače 2016.
Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Statistika, 1. veljače 2016.
Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (30. studenoga 2015.)

Platni promet, 28. siječnja 2016.
TARGET2 HR - Uputa za izvanredne situacije
Zahtjev za naknadu štete


Monetarna politika, 27. siječnja 2016.
Redovita obratna repo aukcija

  
OBAVIJEST
Podaci tečajne liste na adresi http://old.hnb.hr neće se ažurirati nakon 9. rujna 2016.
Navedene podatke od tog ćete datuma moći pronaći samo na adresi www.hnb.hr.

 

Konverzija kredita u CHF
Prihvat izračuna konverzije u odnosu na odredbe dodatka ugovora o posljedicama ukidanja Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju od Ustavnog suda
HNB zatražio od banaka uklanjanje spornih odredbi o konverziji iz dodataka ugovoru o kreditu
Raspoloživost podataka o kamatnim stopama na kredite građanima u HNB-u
Osvrt HNB-a na javne odjeke nakon ponuđenog izračuna konverzije kredita u CHF
Mišljenje HNB-a vezano uz rok dostave propisane dokumentacije iz članka 19.e stavka 1 Zakona o potrošačkom kreditiranju
Odgovor Hrvatske narodne banke na medijske upite u vezi sporne odredbe aneksa ugovora o konverziji kredita u švicarskim francima
Informacija za potrošače o načinu HNB-ova postupanja s prigovorima potrošača vezano za primjenu Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju.
Izvješće o problematici zaduženosti građana kreditima u švicarskim francima i prijedlozima mjera za olakšavanje položaja dužnika u švicarskim francima na temelju zaključka Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora
Neke činjenice o kreditima u švicarskim francima i nekim mogućnostima državne intervencije

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u prosincu 2015. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,6 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za siječanj 2016.
ažurirano 2. veljače 2016.
Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,652777 7,657013
CHF/HRK 7,004027 6,895104
GBP/HRK 10,149827 10,039351
USD/HRK 7,041467 7,016414

REJTING
ažurirano 8. veljače 2016.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Negativan BB+ Negativan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Negativan BB Negativan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Savjetovanje s javnošću
Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Promet ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2016.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2016.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

6. listopada 2015.

The 22nd Dubrovnik Economic Conference
6. listopada 2015.

The 11th Young Economists' Seminar