PREGLED WEB STRANICE HRVATSKE NARODNE BANKE
O HNB-u
- Više o HNB-u
- Članovi Savjeta HNB-a
- Članovi rukovodstva HNB-a
- Organizacijska shema 
- Telefonski imenik
- Zapošljavanje
- Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 PLATNI PROMET
- O platnom prometu
- Uputa o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu
- Vodeći brojevi banaka
- Nacionalni odbor za platni promet
- Međubankovni platni sustavi i statistički pokazatelji
- Izvješća o podacima platnog prometa-statistika - od 1. 1. 2014.
- Izvješća o podacima platnog prometa-statistika - do 1. 1. 2014.
- Evidencija platnih sustava
- Odgovori na upite o primjeni Zakona o platnom prometu i podzakonskih akata
- Institucije za platni promet, Institucije za elektronički novac
- Registri institucija za elektronički novac
- Notifikacije iz država članica EU
- IBAN
- SEPA

  MEĐUNARODNA SURADNJA
- Pristupanje EU/EMU
- Općenito o EU
- Institucionalni ustroj i uloga središnjih banaka u EU
- Republika Hrvatska i Europska unija
- Euro
- Korisni linkovi
- Odnosi s MMF-om

  SURADNJA S
MMF-om
- Stand - by aranžman
- Konzultacije temeljem članka IV. Statuta MMF-a
- Dopunski dokument Kodeksu dobrih praksa transparentnosti monetarne politike i financijske politike
- Pristupanje EU/EMU
- Odabrane teme
- MMF

SUPERVIZIJA
- Supervizija
- Popis kreditnih institucija
- Kreditne unije i štedno-kreditne zadruge
- Licenciranje
- Zaštita potrošača
- Suradnja sa supervizorima i drugim nadzornim tijelima
- Supervizorska javna objava (CRD IV)
- Studija kvantitativnog učinka
- Aktualnosti
- Očitovanja na javnu raspravu

  STATISTIKA
- Statistika 
- Statistički podaci
- Obrasci i anketni upitnici
- Regulativa i sporazumi
- SDDS
- ESA 2010

 
MONETARNA POLITIKA
- O monetarnoj politici
Operacije - Arhiv
Kamatne stope
- Novčano tržište
- Tržište stranih sredstava plaćanja
- Međunarodne pričuve

  FINANCIJSKA STABILNOST
- Financijski sustav RH
- Zakoni
- Statistički podaci
- Publikacije MMF-a

 PUBLIKACIJE
- Redovne:
- Standardni prezentacijski format
- Bilten
- Bilten o bankama
- Godišnje izvješće
- Polugodišnje izvješće
- Financijska stabilnost
- Makrobonitetna analiza
- Povremene:
- Istraživanja 
- Pregledi
- Ostale publikacije
- Publikacije ESB-a

PRIOPĆENJA, GOVORI ...
-
Priopćenja
- Govori, intervjui, članci
-
Konferencije
-
Priopćenja Europske središnje banke

PROPISI
- Zakoni
- Odluke, upute i obrasci iz područja:
-
centralnobankarske operacije
- devizni poslovi
-
nadzor banaka
-
statistika
- platni promet
- izdavanje novca
- numizmatika
- prilagodba izvještajnim standardima EU-a
- makrobonitetne mjere
- Uredbe
- Tehnički standardi
- Direktive
- Smjernice

  NUMIZMATIKA 
Zlebrni kovani novac atni i sr
Kompleti kovanog novca
Kompleti novčanica
- Zlatni dukati
- Kupnja i upućivanje narudžbi

  NOVAC
- Obilježja novčanice kuna
- Važeće i nevažeće novčanice kuna
- Strani novac
- Registrirane krivotvorine novčanica i kovanog novca
- Twinning light projekt
- Kune i lipe, kovani novac RH 
- Prigodni optjecajni kovani novac RH
- Povijest novca
- Nacionalni program za obuku provjere autentičnosti novca
- Uvjeti redistribuiranja kuna i lipa

PUTOKAZI
-
Državne institucije
-
Banke i štedionice
-
Web stranice središnjih banaka
-
Međunarodne financijske institucije
-
Strane zanimljive web stranice

 
TEČAJNA LISTA 
- Tečajna lista
- Arhiv
- O tečaju
- Mjesečni prosjeci deviznih tečajeva HNBa
- Izračunati tečajevi valuta koje ne kotiraju na dev. tržištu u RH
- Statistika tečaja
- Poslovanje ovlaštenih mjenjača


Popis banaka i štedionica u RH

Popis središnjih banaka